De kosten

Van te voren precies weten waar u aan toe bent

Vergoeding

Heeft u recht op een vergoeding?

In 2020 wordt de diëtist voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. Elke zorgverzekeraar vergoedt 3 uur per kalenderjaar. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigenrisico. Wanneer u dit al heeft verbruikt zijn er dus geen kosten verbonden aan de consulten. Naast de vergoedingen uit de basisverzekering worden er misschien ook nog extra uren vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u wilt weten of uw zorgverzekering nog extra uren vergoedt kijk dan in uw polisvoorwaarden of klik hier voor een uitgebreid overzicht.

Ook kunt u altijd een mailtje sturen naar info@motiveet.nl, ik kijk graag met u mee.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar kosteloos

Ook kinderen hebben recht op 3 uur vergoeding uit de basisverzekering en eventueel nog extra uren uit de aanvullende verzekering. Kinderen, tot 18 jaar, hebben geen eigenrisico, zij kunnen dus zonder kosten naar de diëtist!

Diabetes of COPD ketenzorg

Bijzondere omstandigheden

Motiv-eet is aangesloten bij de OCE ketenzorg. Wanneer u bent verwezen via de ketenzorg i.v.m. diabetes, COPD, CVRM dan gaan de consulten niet af van uw eigen risico. Uw huisarts moet u dan verwijzen via de ketenzorg.

Verwijzing

Heeft u een verwijzing nodig?

Bij een aantal zorgverzekeraars is het mogelijk om zonder verwijsbrief naar de diëtist te gaan en dan worden de consulten gewoon vergoed. Sommige zorgverzekeraars stellen, om in aanmerking te komen voor een vergoeding, welde eis dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. In de polisvoorwaarde kunt u terug vinden wat de regels zijn van uw zorgverzekeraar, of neem contact met ons op dan kijken we met u mee.

TARIEVEN 2019

Alleen van toepassing wanneer u géén recht meer heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering of wanneer u komt zonder verwijzing en dit wel een vereiste vanuit uw zorgverzekering is.

Eerste consult

60 – 90 minuten
€ 62 – 93

Herhalingsconsult

30 minuten
€ 31

Herhalingsconsult

15 minuten
€ 15,50

CONTACT OPNEMEN