Skip to main content

De kosten

Van te voren precies weten waar u aan toe bent

Vergoeding

Heeft u recht op een vergoeding?

In 2024 wordt de diëtist voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. Elke zorgverzekeraar vergoedt 3 uur per kalenderjaar. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigenrisico. Wanneer u dit al heeft verbruikt zijn er dus geen kosten verbonden aan de consulten. Naast de vergoedingen uit de basisverzekering worden er misschien ook nog extra uren vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u wilt weten of uw zorgverzekering nog extra uren vergoedt kijk dan in uw polisvoorwaarden of klik hier voor een uitgebreid overzicht.

Ook kunt u altijd een mailtje sturen naar info@motiveet.nl, ik kijk graag met u mee.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar kosteloos

Ook kinderen hebben recht op 3 uur vergoeding uit de basisverzekering en eventueel nog extra uren uit de aanvullende verzekering. Kinderen, tot 18 jaar, hebben geen eigenrisico, zij kunnen dus zonder kosten naar de diëtist!

Diabetes of COPD ketenzorg

Bijzondere omstandigheden

Motiv-eet is aangesloten bij de chronische ketenzorg van OCE en PortaVita . Wanneer u bent verwezen via de ketenzorg i.v.m. diabetes, COPD, CVRM dan gaan de consulten niet af van uw eigen risico. Uw huisarts moet u dan verwijzen via de ketenzorg.

Verwijzing

Heeft u een verwijzing nodig?

Nee, iedereen mag zonder verwijzing naar de diëtist.  Wanneer u wel een verwijzing heeft van de (huis)arts is het fijn als u deze meeneemt naar het consult. De (huis) arts kan u ook digitaal verwijzen, deze verwijzing krijgen wij dan via een beveiligd systeem.

TARIEVEN 2024

Alleen van toepassing wanneer u géén recht meer heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering of wanneer u komt zonder verwijzing en dit wel een vereiste vanuit uw zorgverzekering is.

Eerste consult

75 – 90 minuten
€ 95,00 – 114,00

Herhalingsconsult

30 minuten
€ 38,00

Herhalingsconsult

15 minuten
€ 19,00

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: